treff mosópor
Üdvözöljük Oldalunkon!

A Treff fertőtlenítő mosópor cégünk legújabb terméke, melyet színes és fehér ruhák alacsony hőfokon történő fertőtlenítő mosására fejlesztettünk ki.

Az OTH és az ÁNTSZ által engedélyezett mosópor, megfelelt a mai engedélyezési rendszer legszigorúbb feltételeinek is. Hatásfokát tekintve: baktericid, yeasticid, mely kielégíti a fertőtlenítő mosás követelményeit.

Kérjük olvassa el a termékünk használati utasítását, illetve a mosási, adagolási útmutatónkat. Termékismertetőnkben megtalálja a kiszerelési egységeket, és az általános fogyasztói árakat. Kérdéseivel illetve véleményével kérem forduljon hozzánk, bizalommal állunk rendelkezésére.

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! További információk a biztonságtechnikai adatlapban.

info@treffmosopor.hu

E-mail Cím

0630-9526614

Telefonszám

Szabeko Bt.

Hivatalos Forgalmazó

antibakteriális
Treff Fertőtlenítő Mosópor Címke

Terméktípus: PT 2, fehér és színes textíliák fertőtlenítő mosására.

Összetevők: Biocid hatóanyag prekurzora: Na-per-karbonát 20% CAS: 15630-89-4 EU: 239-707-6 A készítmény hatóanyaga a feloldás és felhasználás során keletkező hidrogén-peroxid (CAS: 7722-84-1, EU 231-765-0).
Egyéb összetevők: TAED; Na-karbonát; Na-tripoli-foszfát; Isotridecanol,ethoxylated; izotridekanol, etoxilált, nem ionos felületaktív anyag; Illatanyag; Dodecilbenzén szulfonsav, C10-C13 izomerkeverék.

Antimikrobiális spektrum: Baktericid, yeasticid.

Felhasználói kör, terület: Professzionális, Kemo-termodezinfekciós mosás.

Alkalmazási koncentrációk, behatási idő: A főmosási ciklusban 40°C hőmérsékletű mosólé alkalmazása esetén 30g/kg fertőtlenítőszert, 60°C hőmérsékletű mosólé alkalmazása esetén 25g/kg fertőtlenítőszert kell adagolni. 1:5 flotta arány, 40°C hőmérsékletű mosólé alkalmazása esetén a főmosási fázis időtartama 25 perc. 1:5 flotta arány, 60°C hőmérsékletű mosólé alkalmazása esetén a főmosási fázis időtartama 20 perc.

A készítmény kockázataira utaló R-mondatok:
R22 Lenyelve ártalmas.
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.

A termék biztonságos használatára utaló S-mondatok:
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S25 Kerülni kell a szembejutást.
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S39 Szem-/arcvédőt kell viselni.
S46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Elsősegélynyújtás: Lenyelés esetén: A sérült száját öblítsük ki vízzel. Azonnal orvoshoz kell fordulni, és az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Szembejutás: Hívjunk mentőt. A szemhéjak szétnyitása mellett a sérült szemet azonnal öblítsük ki tiszta, langyos, folyó vízzel, miközben a sérült szemgolyóját lassan körbe forgatja. Ha könnyen megoldható a kontaktlencsét távolítsuk el. Folytassuk az öblítést min. 20 percig vagy a mentőszemélyzet megérkezésééig. Bőrre jutás: A termékkel szennyeződött ruházatot távolítsuk el. Az érintett bőrfelületet mossuk le tiszta, folyó vízzel és szappannal. Belélegzés esetén: A sérültet helyezzük friss levegőn nyugalomba. Ha a sérült nem lélegzik vagy eszméletlen, szükség szerint alkalmazzunk újraélesztést.

Tűzveszélyesség: E - nem tűzveszélyes

Hulladékkezelés: A szermaradék hígítás után szennyvíztisztítóba engedhető, illetve hulladéklerakóban elhelyezhető. A teljesen kiürített, vízzel kiöblített göngyöleg újra felhasználható, illetve hulladéklerakóban elhelyezhető.

Környezetvédelem/ökotoxikológia: Hígítás, illetve kezelés nélkül tilos a terméket és maradékait talajba, élővízbe, csatornákba juttatni.

Szennyezés-mentesítés: Amennyiben a termék nem nedves, mechanikusan szedjük össze, s lapátoljuk megfelelő zárható tartályokba. Ha a kiömlött anyag nedves, akkor inert abszorbenssel itassuk fel, s gyűjtsük megfelelő kármentő edénybe, feliratozva tegyük félre ártalmatlanításig. Nedves felületen a termék csúszás-veszélyes. Az érintett területet bő vízzel mossuk és szellőztessük.

Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, hőforrástól és éghető anyagoktól elkülönítve, hűvös, száraz helyen, gyártástól számított 2 évig eltartható.

Gyártási idő, lejárati idő: Lásd a csomagoláson.
Gyártja: Kerese Bt., 2225 Üllő, Hatháza u. 3.
Forgalomba hozza: Szabeko Bt., 1221 Budapest, Hasadék u. 24.
Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedély száma: JÜ-27129-4/2014.

klórvegyület
Amit a fertőtlenítő mosásról tudni érdemes

A jelenlegi jogszabályok alapján „fertőtlenítő hatású" terméknek csak olyan mosó, tisztító, tisztálkodó szert nevezhetünk, mely rendelkezik az Országos Tisztiorvosi Hivatal által kiadott engedéllyel, illetve OTH engedély számmal. Fertőtlenítő hatást több módon is elérhetünk, de a három legelterjedtebb fertőtlenítő hatóanyag:
- Klórvegyületek
- Peroxo vegyületek
- Kationos vagy kationaktív tenzidek

Klórvegyületek:
A klórvegyületek közül a legismertebb a hipó. A hipó fő alkotórésze a NaOCl (nátrium-hipoklorit), ez végzi a fertőtlenítést. A nátrium-hipoklorit (NaOCl) egy bomlékony anyag, elbomlik közönséges konyhasóra (NaCl), és naszcensz (atomi állapotú) oxigénre ('O'). A naszcensz oxigén nagyon reakcióképes (mivel rendkívül erélyes oxidálószer), a színeket, mikroorganizmusokat (baktériumokat) elroncsolja. Így fertőtlenít, és így fehérít is. Idő kell, hogy kifejtse a hatását, mert az oxigén lassan szabadul fel, és a szennyeződések elroncsolásához is idő kell. Ezért kell a ruhát áztatni benne. Előnye a relatív olcsósága, és a széles hatásspektrum. Megfelelő töménységben szinte minden hatásspektrumban ki tudja fejteni a hatását.

Hátránya:
Veszélyessége az alkalmazásának a körülményeitől, és a koncentrációjától függ. Ha az előírás szerint használják, nem veszélyes. Azonban ha savakkal reagál, mérgező klórgáz fejlődik. Mellékes klórgáz fejlődés nélkül is erős szaggal rendelkezik. Roncsolja a szövetszálakat, így a ruhák élettartamát jelentősen befolyásolja. Színes ruhák esetén nem használható. Többszöri használat után a fehér színű ruhák átmennek sárga árnyalatba.

Peroxo vegyületek:
Fő hatásmechanizmusuk itt is az oxidáció, azonban ezt nem klóralapú vegyülettel érik el, hanem más vegyületekkel. Leggyakoribb fajtái:
- hidrogén peroxid és származékai
- natrium perkarbonát
- natrium perborat
A folyamat során itt is oxigén szabadul fel, amely az oxidáció segítségével végzi a foltoldást illetve a fertőtlenítést. A natrium perborat mérgező kategóriája miatt kezd kiszorulni a felhasználási körből. Előnyük, hogy általában szagtalanok, és színes ruhák esetén is alkalmazhatóak.

Kationos tenzidek:
A hidrofil vízkedvelő részük pozítív töltésű. erős fertőtlenítő hatásuk van. Hatásmechanizmusuk a kórokozók légzését és glikolízisét gátolják. Sejtmembránjuk permeábilitását megnövelik, ezáltal elpusztítják. Főleg felületfertőtlenítőkben és kézfertőtlenítőkben alkalmazzák.

További cikkek >
mosópor
Mosási, adagolási útmutató a Treff mosóporhoz

A Treff fertőtlenítő mosópor alkalmas fehér és színes textíliák alacsony hőfokon történő fertőtlenítő mosására. Gyapjú és selyem termékeknél ne alkalmazzuk, ezeknél javasoljuk kímélő mosószer használatát. A Treff mosópor alkalmas áztatásra, előmosásra és főmosásra is 30-60 fokon.

A Treff mosóport klórtartalmú szerekkel együtt ne alkalmazzuk!

Tárolásnál figyeljünk arra, hogy, az adagolást követően a dobozt zárjuk vissza, mivel a termék egyes hatóanyagai reakcióba léphetnek a levegőben lévő párával, ami befolyásolhatja a termék fizikai jellemzőit. Ezt betartva elkerülhető a termék összeállása, csomósodása. A termék szakszerű tárolás mellett ( hűvös, száraz helyen, zárt állapotban ) a minőségét 2 évig megőrzi.

Adagolási útmutató:

Áztatás
Fekáliás, véres, beszáradt foltok esetén

hideg, langyos vízben ½-1 óra

mosószer nélkül
Áztatás
Ruha beszürkülése és halvány foltok esetén

hideg, langyos vízben 6-12 óra

20-30 g/kg. száraz ruha
Előmosás 25-35 °C vízben mosóprogram szerint 20 g/kg
Főmosás 40 °C vízben min. 25 perc 1:5 flottaarány
60 °C vízben min. 20 perc 1:5 flottaarány
30 g/kg
25 g/kg.

A mosási technológia betartása érdekében a dobba helyezve mindig használjon adagolóhengert!

A flottaarány azt mutatja meg, hogy 1 kg tömegű száraz ruha mosásához hány liter mosólúg (víz + mosószer) szükséges.
Minél kisebb a flottaarány, annál gazdaságosabb a mosás, hiszen kevesebb vízhez kevesebb mosószert kell adni, és a víz melegítéséhez, valamint áramoltatásához kevesebb villamos energia szükséges.
Automata mosógépek esetén az előre programozott mosóvíz adagja általában nem változtatható, így ezeknél a gyári adatokat kell figyelembe venni.

Áztatás:
Az első technológiai lépés egy bő hideg vizes öblítés, segédanyagok nélkül, lehetőleg lágy vízzel. Az átnedvesedési idő – alapanyagtól és szennyezettségtől függően – 5-7 perc.
Ha szükséges, ezt a műveletet meg kell ismételni. Mindaddig, amíg darabos, a textília felületéről viszonylag könnyen eltávolítható szennyeződés van jelen nincs értelme mosószer adagolásának.

Előmosás:
Az előmosás során kell a zsírokat és a fehérjéket oldatba vinni. Mivel ezek a szennyeződések hőérzékenyek és részben emberi eredetűek, az előmosás hőmérsékletét a testhőmérséklet közelében kell tartani.

Főmosás:
A főmosás feladata a nehezebben oldódó szennyeződések eltávolítása, a fehérítés és a fertőtlenítés. A gyakorlat számára figyelmeztető, hogy találtak olyan kórokozót, amelyik 24 órás forralást is túlélt. Ezért a vegyszeres fertőtlenítés az, amelyik megfelelő biztonságot nyújt. Vegyszerek jelenlétében a kórokozók túlélési valószínűsége nagyon csekély. Vegyszeres fertőtlenítés esetén a főmosás körülményeit a fertőtlenítőszerhez kell igazítani. A főmosás utolsó fázisa a visszahűtés. Ez főleg kevertszálas textíliáknál és 70°C felett szükséges. Feladata a szennyeződések oldatban tartása és a „thermoshock” megakadályozása. Lényeges a visszahűtés sebessége. A helyes érték: 50°C-ig 4°C/perc. Ha öblítés céljára csak hálózati hidegvíz áll rendelkezésre, egy 90°C-os főmosást követő első öblítés során nagy a veszélye, hogy visszahűtés nélkül a szennyeződés visszacsapódik a textília felületére. Hasonló okokból 70°C feletti főmosás után köztes centrifugálást ne alkalmazzunk.

Öblítés:
Az öblítések száma (3 – 5) idő és a vízszint függvénye. Külön említést érdemel az utolsó öblítés. Feladata: semlegesítés, kondicionálás. A semlegesítés savazással történik. A savazás célja, hogy semlegesítsük a szálakat. A visszamaradó alkáliák sárgítják a textíliát.

További cikkek >
megtakarítás
Felhasználók és Árak

Felhasználói Kör:

- Egészségügyi és közintézmények ahol előírás a fertőtlenítő hatás / kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék, gyermekotthonok és háziorvosok, szakrendelők

- Szolgáltatást végző intézetek / szállodák, apartmanok, fürdők, szaunák, szállásadók /

- Lakossági szolgáltatók / fodrász, manikűrös, pedikűrös, szolárium, konditermek /

- Speciális intézetek és intézmények / idős otthonok, büntetés-végrehajtási intézetek, befogadó állomások, sportegyesületek /

- Feldolgozó üzemek / húsüzemek, hentesek, konzervgyárak, élelmiszer ipari üzemek /

- Egyéb felhasználók / minden olyan egyedi és egyéni felhasználó ahol az erősen szennyezett ruhák hatékony tisztítása mellett elvárható vagy megkívánandó feltétel a fertőtlenítés is. /

Ajánlott fogyasztói árak:

20 kg zsákos 17000 Ft + Áfa
20 kg vödrös 18000 Ft + Áfa
5 kg vödrös 4700 Ft + Áfa
Tároló vödör 20 literes 1000 Ft + Áfa
megtakarítás
A mosóporok és adalékok fő összetevői: mosási ABC

Amfoter tenzidek: töltésük attól függ, hogy milyen közegben vannak. Lúgos közegben negatív, savas közegben pozitív töltésű a hidrofil részük. Ilyenek például a betainok. Ezeket a bőr jól tolerálja, és a habzóképességük is megfelelő. Általában anionos tenzidek negatív hatásainak az enyhítésére használják egyes készítményekben. A kimondottan enyhe, bőrbarát amfoter tenzideket alkalmazzák arcápolási és babaápolási termékekben. Alkalmazásuk magas árfekvésük miatt eléggé korlátozott.

Anionos tenzid: a hidrofil (vízkedvelő) részük negatív töltésű. Ezek azok a tenzidek, melyek olcsóságuk, igen erős zsíroldó hatásuk és erőteljes habzóképességük miatt, szinte az összes vegyi és kozmetikai termékben alap tenzidnek számítanak. Ilyen pl. az SLS Sodium Lauryl Sulfate és a Sodium Laureth Sulfate. Érdemes elgondolni, hogy ezt a szert használják motorlemosó anyagokban de babaápolási szerekben is. Ennek következményeként a bőrt erősen szárítja, de kutatások alapján ez tehető felelőssé több, a bőrfelszínt érintő allergiás megbetegedésért is. Egyes termékekben megjelentek ezeknél enyhébb hatású tenzidek is, de magasabb árfekvésük miatt csak lassú a térhódításuk. Az anionos tenzidek negatív hatásai jelentősen csökkenthetők, amennyiben ezek mellett nemionos illetve amfoter tenzideket is alkalmaznak. A legismertebb anionos tenzid a szappan.

Enzimek: biokatalizátorok: gyorsítják a lejátszódó kémiai reakciók sebességét. Az enzimek feladata, hogy a mosás során a szennyeződéseket apróbb részekre bontsák, ezáltal az egyéb összetevők könnyebben el tudják távolítani a textíliából. Bár a legtöbb mosószer csomagolásán csak annyit látunk feltüntetve, hogy enzimeket tartalmaz, a különböző enzimek különbözőképpen hatnak. A proteázok a vér, fű, és gyümölcsfoltokat bontják le, a lipázok a zsíros, olajos szennyeződéseket távolítják el. A celluláz a szövet bolyhainak mikroszálait 'eszi meg', így a ruha tapintása puhább, színe pedig a megváltozott fénytörés miatt fényesebb lesz. Az enzimek hatásukat lassabban, hosszabb idő alatt fejtik ki, így használatuk főleg áztatáshoz vagy előmosáshoz javasolt. A mosóporok enzimtartalma 60 fok felett még azelőtt lebomlik, hogy eltávolítaná a fehérje- és szénhidrát foltokat, így ilyen mosóporok  használata mellett ne válasszunk forró-vizes programot.

Foszfátok: a mosószerekben a legismertebb változata a nátrium-foszfát, képlete: Na3PO4. (más néven trinátrium-foszfát vagy trisó) a foszforsav nátriummal alkotott sója és a nátrium-tripolifoszfát (Na5P3O10) a trifoszforsav nátriumsója.  Vízben jól oldódik, miközben lúgosan hidrolizál. Tisztítószerként alkalmazzák, mivel a vízoldható Ca- és Mg- sókkal oldhatatlan foszfátokat képez, illetve lúgos kémhatású oldata jól oldja a zsírokat, valamint vízlágyítóként funkcionál. Felhasználásuk visszaszorult, mivel a természetes vizekben eutrofizációt / algásodást / okoznak. Több vélemény szerint azonban nem a mosószerekben lévő foszfor és nitrogén vegyületek a fő forrásai, hanem a műtrágyákból az élővizekbe kerülő vegyületek okozzák. a szennyezést. A csatornázottság és a víztisztítók egyre nagyobb szerepével ez a probléma egyre inkább háttérbe szorul.

Kationos tenzidek: töltésük ellentétes az anionos tenziddel, hidrofil részük pozitív töltésű. Erős fertőtlenítő hatással rendelkeznek, ennek következménye, hogy a bőrt erősen szárítják, Főleg felületi fertőtlenítőkben illetve fertőtlenítő folyékony szappanokban alkalmazzák.

Mosódió: A mosódió is vegyszermentes, környezetbarát takarítószer, amit Ázsiában már évszázadok óta használnak. A szappanfa-félék családjába tartozó fák termésének héja adja ezt a természetes szert. A mosódióhéjban lévő szaponin vízben oldódó anyag. Kioldhatósága függ a víz hőmérsékletétől illetve keménységétől. Már 40 C fokon kioldódik, de minél magasabb a vízhőfok, annál több hatóanyag válik ki a héjból, ezért alacsonyabb hőfokon többször használhatjuk fel (2-3 alkalommal). Ma reneszánszát éli, azonban a Nemzeti fogyasztóvédelmi Hatóság 2011-es összehasonlító vizsgálatában messze elmaradt még a legolcsóbb mosószerek eredményeitől is. A keleti kultúrában talán az olcsósága miatt lett népszerű, mivel sokaknak megfizethetetlen terhet jelent még egy aránylag olcsó mosószer megvásárlása is. Maximum megvásárolt új ruháink első frissítő mosására javasoljuk, zsíros, olajos, foltos ruhák esetében változást nem fogunk tapasztalni.

Mosószóda: (nátrium karbonát, Na₂CO₃, a szénsav nátriumsója más néven sziksó) biológiailag lebomló, általános vízlágyító-, áztató-, zsíroldó- és tisztítószer. Vízben kitűnően oldódik, vizes oldata lúgos kémhatású. A mosószódát használhatjuk mosáshoz önállóan a hagyományos mosópor helyett vagy azzal kombinálva. A mosószóda egy olyan környezetbarát tisztítószer, melyet már évezredek óta ismernek az emberek. Ma Magyarországon és az európai országokban is reneszánszát éli a mosószóda használata. Ennek oka pedig nem más, mint hogy egy teljesen, 100%-ban környezetbarát tisztítószerről van szó, vagyis használata során nem keletkezik káros anyag, így a mosással nem szennyezzük környezetünket. A Treff mosópor egyik alkotórésze, ezért áztatáshoz is kiváló, de a vízlágyítást is megoldja, védve a mosógépet a vízkőlerakódástól.

Nátrium-perborát: (NaBO3) fehér, kristályos, szagtalan, vízoldható szervetlen vegyület. A nátrium-perborát 60°C felett gyorsan bomlik, amely során oxigén szabadul fel. Szilárd tisztítószerekben mint aktív oxigén donor alkalmazható (pl. mosóporok, mosogatótabletták, ipari tisztítószerek, fehérítő fogkrémek). A fogászatban a gyökérkezelt fogak fehérítésére is használják. Biocid hatású termék, jelenlegi besorolása mérgező. Kevésbé agresszív, mint a hipó, kevésbé károsítja a textilt. Az EU 2007-es rendelete alapján a lakosságra nézve a használatát veszélyesnek minősítette és elrendelte a kiváltását kevésbé veszélyes anyagokkal. Helyette általában a nátrium per karbonátot alkalmazzák.

Nátrium per karbonát: 2Na2CO3 x 3H2O2 A nátrium per karbonát (folttisztító,-fehérítő só) egy környezetbarát tisztítószer, az oxigénes folteltávolítók, fehérítők hatóanyaga. Vízben jól oldódik. Vízzel érintkezve mosószóda, víz valamint, aktív oxigén keletkezik, Az oxigén erős tisztító, fehérítő, folteltávolító, fertőtlenítő és szagtalanító képességgel rendelkezik. A nátrium-perkarbonát hatékonyan megbirkózik a nehezen eltüntethető piros gyümölcs foltokkal is. Pl: (málna, szeder, ribizli stb.). Alkalmazását alacsony hőfokon javasolják, főleg áztatáshoz ahol van elég ideje a felszabaduló oxigénnek, hogy kifejtse hatását. A Treff mosópor fő alkotórésze, ez végzi a foltok oldását és a fertőtlenítést. A TAED mint indikátor garantálja, hogy a rövidebb idejű mosási programok alatt is végbemenjen a folyamat, így már a hőfok függvényben 25-30 perc alatt is elérhető a fertőtlenítő, foltoldó hatás. A legtöbb foltoldó adalék fő alkotórésze, de szőnyeg és függönymosók is ezt tartalmazzák. A mosódió mellé is mint környezetbarát foltoldót ezt javasolják.

Nemionos tenzidek: hidrofil részük semleges töltésű. A mai vélemények alapján nem okoznak irritációt a bőrön, így gyermekkészítményekben is bátran alkalmazhatóak. Az anionos tenzid irritációs hatásait csökkentik, azonban árfekvésük miatt csak minimális mértékben vannak jelen egyes készítményekben. A természetben is megtalálható egyes szaponinokban, például a mosódióban de a körömvirág virágjában is.

Optikai fehérítő: A legismertebb fertőtlenítő és fehérítő szer a hipó (nátrium-hipoklorit oldat). A hipó bomlásakor keletkező atomos, naszcensz oxigén felelős a színezékek oxidációjáért. A gond, hogy a termékek nem fehér színűek. A sárga színnek kék a komplementere, ezért régebben az elsárgulást kékítőszerekkel fedték el. Ma már több olyan szerves vegyület ismeretes, amelyek a látható fényt teljesen áteresztik, de az UV tartományban (λ=350-400 nm) abszorbeálnak és emiatt kékesen fluoreszkálnak. Ez hozzáadódik a textilanyag felületéről visszavert sárgás színéhez, így egyrészt kiegészítve azt a látható fényt fehérhez közelíti, másrészt megnöveli a teljes visszavert fény mennyiségét, fokozva a fényhatást. Az optikai fehérítőket a mosószerekhez 0,05-0,1% mennyiségben keverik, így a mosás során a sárgás árnyalatú textíliák fehérek lesznek. A ruha ragyogó fehérnek látszik, de ez nincs összefüggésben tisztaságával. Az optikai fehérítés hátránya, hogy nem elég mosásálló, többszöri mosás során a hatás csökken, a textília megszürkül.

Szappan, mosószappan: Magas szénatomszámú, zsírsavakból felépülő alkáli só. A szappan úgy készül, hogy kémiai reakció során a lúg a zsír vagy olaj zsírsavaihoz kötődik, ezáltal megváltoztatja a zsír/olaj összetételét: elszappanosítja, alkáli sóvá és glicerinné alakítja, így kapunk enyhén habzó, tisztító szappant.Az igazi természetes szappan alapvető összetevői: a zsír vagy olaj, víz és lúg (NaOH - sodium hydroxide - nátronlúg, marószóda, marólúg, lúgkő, illetve  KOH - potassium hydroxide - maró káli), majd a kívánt hatás szerint ezekhez adnak növényi színezékeket illetve természetes illatanyagokat, illóolajokat. A természetes szappanban az alkáli só (önmagában is felületaktív anyag) savas közegben, természetes glicerinnel együtt van jelen. A legismertebb anionos tenzidek a szappanok. Mosáshoz tömb illetve reszelt változatban szappanpehelyként alkalmazzák. Évszázadokig a szappanok voltak a mosás és a tisztálkodás alapvető eszközei. Mivel környezetbarát, egyre inkább terjed használata, vagy inkább visszatérnek az emberek az évszázadok alatt bevált kiváló tisztítószerhez.

TAED: (tetraacetil-etilén-diamin) aktivátor, mely adagolásával el lehet érni, hogy a peroxo vegyületekben / natrium per karbonát, natrium perborat tetrahidrát / alacsonyabb hőfokon beinduljon az oxidáció, oxigén képződés. Ennek azért van szerepe, mert a mai mosógépekben általában alacsonyabb hőfokon, rövidebb idő alatt kell elvégezni a mosási műveleteket, ezért az alkalmazott oxigénes fehérítők, fertőtlenítők nem kellő mértékben tudnák kifejteni a hatásukat.

További cikkek >
megtakarítás
Mosási költségösszehasonlítás

A mosási költség összehasonlításnál, mindenki azt várná el, hogy vessük össze a termék egy optimális mosás esetén hány forintjába kerül a felhasználónak egy kg, száraz ruha esetén. Jöhet a kérdés, milyen mosóporral, mely értékesítési hálózatban kapható termékkel, mikori árral hasonlítsuk össze a termékeket? Az az ár amit ma figyelembe veszünk, holnap már esetleg agy akció keretében más értéket mutat, de holnapután egy újabb adónem bevezetésének köszönhetően már köszönő viszonyban sem lesz a mai árral. Ezért talán arányaiban nézzük meg, mi mennyibe kerül a hazai piacon.

Ipari felhasználók esetén:
A hasonló engedéllyel ellátott fertőtlenítő mosóporok ára a hazai piacon: 15 000 – 22 000 forint között változik 20 kg-os kiszerelést figyelembe véve.
Termékünk eladási árait a honlapon megtalálhatja.

Lakossági felhasználók esetén:
/ Jelen esetben ide soroljuk a kisebb volumenű felhasználókat: orvosi rendelők, fogászatok, szoláriumok, szépségszalonok, idősek otthona, zárt intézetek, stb. /
Egy prémium kategóriájú mosópor: 900-1300 Ft/kg áron kapható. Általában külön mosóport ajánlanak a fehér és külön a színes ruhákra, mely dupla költséget jelent. Amennyiben foltoldót is szeretnénk a mosópor mellé adagolni, akkor ezek beszerezhetőek 2000 – 3000 Ft/kg áron. Ezen termékek szinte kizárólagosan por esetén nátrium per karbonátot, folyadék esetén hidrogén peroxidot tartalmaznak. A termékek a hatóanyagot általában 30% körüli töménységben tartalmazzák, a többi kiegészítő illetve töltőanyag. A mi termékünk hatóanyag tartalma 20%, mely a teszteken bizonyította, hogy pont optimális mennyiségű a kívánt fertőtlenítő és fehérítő hatás eléréséhez. A hozzáadagolt TAED biztosítja, hogy a termék alacsony hőfokon is ki tudja fejteni a hatását. A termékünkhöz további adalék alkalmazása szükségtelen, sőt kimondottan pazarló és gazdaságtalan, mivel arányaiban nem fog tökéletesebb hatást biztosítani. A termék vízlágyítót is tartalmaz, ezért szükségtelen további adalékot vásárolni amitől a „mosógép is tovább él".
Igazolt, engedéllyel rendelkező fertőtlenítő adalék beszerzésével pedig komoly kihívás elé állítjuk magunkat.
Összességében tehát elmondható, hogy a Treff mosópor alkalmazásával, mind költségben mind hatékonyságban egy verseny és piacképes terméket kap a pénzéért a vásárló.

További cikkek >

© 2015 Minden jog fenntartva! Szabeko Bt.

.